Drodzi Partnerzy,

Informujemy, iż przesyłki wysyłane do Państwa są ubezpieczone, zatem w przypadku uszkodzenia przesyłek jest możliwość jej reklamacji bezpośrednio u przewoźnika. 

Prosimy o przeczytanie poniższych informacji aby móc złożyć reklamację dotyczącą uszkodzonego produktu.

  • jeszcze przed odbiorem przesyłki bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie, czy przypadkiem karton w jaki została zapakowana przesyłka, nie jest uszkodzony,

  • przed podpisaniem dokumentów przewozowych, jeszcze w obecności Kuriera należy przesyłkę otworzyć i sprawdzić czy zawartość nie jest uszkodzona,

  • jeżeli towar został uszkodzony to należy sporządzić  protokołu uszkodzenia przesyłki (jest to obowiązkiem Kuriera), który to protokół należy przesłać do naszej Firmy jako skan e-mailem sklep@siberica.com.pl lub kserokopię pocztą,

  • zawsze należy przyjąć przesyłkę, inaczej nie bedziemy w stanie wdrożyć procedury reklamacyjnej. 

REKLAMACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W CIĄGU 3 DNI OD DATY ODBIORU PRZESYŁKI. PO TYM TERMINIE REKLAMACJE NIE ZOSTANĄ UWZGLĘDNIONE. 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE REKLAMACJE DOTYCZĄCE USZKODZENIA ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI BEZ PROTOKOŁU USZKODZENIA NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.